Skip to main content

Geen vinkje, maar een feestje!

Na het succes van vorig jaar was de Participatieparade 2024 wederom een succes! Op donderdag 21 maart kwamen ruim 120 deelnemers naar Basecamp in Utrecht om zich te laten inspireren en informeren.

In deze editie van de Participatieparade schudde rapper en schrijver Massih Hutak iedereen flink door elkaar over het betrekken van de buurt. Als schrijver van het boek ‘Jij Hebt Ons Niet Ontdekt, Wij Waren Hier Altijd AL’ hield hij ons een -soms ongemakkelijke- spiegel voor.

Daarnaast konden deelnemers drie verschillende inspiratiesessies volgen die alle facetten van participatie over het voetlicht brachten.

Tussendoor kwamen de deelnemers op de informatiemarkt alles te weten over handige participatietools- en methodes.

EVEN TERUGBLIKKEN

  Klik op de afbeelding om deze te vergroten

  PROGRAMMA 2024

  • 12.30 - 13.00 uur

   Inloop

  • 13.00 - 13.10 uur

   Welkom door dagvoorzitter

  • 13.10 - 13.40 uur

   Rapper en schrijver Massih Hutak schudt ons flink door elkaar over het betrekken van de buurt. Als schrijver van het boek ‘Jij Hebt Ons Niet Ontdekt, Wij Waren Hier Altijd Al’ houdt hij ons een -soms ongemakkelijke- spiegel voor.

  • 13.50 - 14.35 uur

   1e ronde inspiratiesessies

  • 14.35 - 15.15 uur

   Pauze

  • 15.15 - 16.00 uur

   2e ronde inspiratiesessies

  • 16.10 - 16.55 uur

   3e ronde inspiratiesessies

  • 17.00 - 17.10 uur

   Verrassende afsluiting

  • 17.10 - 18.30 uur

   Borrel & winkelen langs de tools

  Locatie

  De Participatieparade vindt plaats in Basecamp in Utrecht (Nijverheidsweg 16A). Vanaf Station Zuilen is het ongeveer 10 minuten lopen, of neem een OV-fiets.

  INSPIRATIESESSIES

  Tijdens de parade kun je deelnemen aan drie inspiratiesessies. Via de link en code in de nieuwsbrief kun je je opgeven voor 3 sessies. 

  De bewoner als vertrekpunt

  We kennen de regels voor participatie vanuit de Omgevingswet, we kennen diverse participatieverordeningen en allerlei methodes vanuit bureaus voor participatie. Maar hoe formuleert een bewoner die te maken krijgt met een participatietraject de regels voor een participatie-aanpak? Massih Hutak, rapper, schrijver en gangmaker van Verdedig Noord, formuleerde samen met andere actieve bewoners van Amsterdam-Noord een manifest met 10 principes voor participatie van onderop. In deze workshop neemt hij je mee in dat manifest en gaat hij de discussie aan over de werkbaarheid daarvan.

  De presentatie van Massih Hutak is niet online beschikbaar.

  Geslaagde participatie in een multiculturele wijk

  Karres + Brands en heren 5 architecten hebben het stedenbouwkundig plan voor het laatste deel van de vernieuwing van de Kolenkitbuurt gemaakt. De uitgangspunten van de ontwerpopgave zijn bepaald middels een hands-on aanpak met de buurt die bewoners met veel verschillende culturele achtergronden kent. In samenwerking met het Kolenkit Participatie Collectief, bestaande uit lokale ondernemers en bewoners, zijn de wensen en behoeften van de Kolenkitter in kaart gebracht. Zo is er een breed gedragen plan gemaakt dat geworteld is in de Kolenkitbuurt.

  Deze presentatie is niet online beschikbaar.

  Jongeren betrekken bij participatie

  Hoe bereik je jongeren? En hoe houd je ze betrokken als je weet dat een half jaar al ‘heel erg lang’ is voor iemand van 16? Hoe vind je de juiste communicatiekanalen en tone of voice? In deze sessie leer je hoe je jongeren betrekt én betrokken houdt. Is dit allemaal wel haalbaar binnen de planning en scope van je project? Jazeker!

  Anne-Mette Andersen van AM Landskab heeft in haar 12 jaar met een eigen bureau talrijke intensieve participatietrajecten voor ruimtelijke projecten uitgevoerd. Altijd met uiteenlopende stakeholders en alle mogelijk denkbare bewonerstypen. Dus ook jongeren. Op basis hiervan neemt je mee in het #hoe van jongerenparticipatie en laat ze je zelf een aantal tops en flops ervaren tijdens deze dynamische sessie!

  Klik hier om de presentatie te bekijken.

  Kleur bekennen: participatie en leefstijlen

  We nemen je mee door verschillende soorten buurten. Nieuwbouw in een villawijk vraagt een andere aanpak dan een vernieuwingswijk waar weinig Nederlands wordt gesproken. Hoe gebruik je het DNA van de plek? Welke leefstijlen zijn er in de wijk en wat betekent dit voor je participatiestrategie? Hoe bereik je de juiste mensen? Welke aanpak slaagt hier wel en welke juist niet? En, welke middelen passen bij welke doelgroep?

  Klik hier om de presentatie te bekijken.

  Live bekijken hoe participatie project Wisselspoor aantrekkelijker heeft gemaakt

  Voor alle deelnemers staan er fietsen klaar.

  Wisselspoor is een grote gebiedsontwikkeling op een voormalig NS-terrein, vlakbij Basecamp waar de Parade plaatsvindt. Waar vroeger locomotieven werden gerepareerd staat nu een prachtige wijk in wording. Een paar jaar geleden leek dat nog niet vanzelfsprekend; ‘de buurt’ was boos op de gemeente en NS dat ze niet betrokken waren bij de oorspronkelijke Ontwikkelvisie. Met ontwikkelaar Synchroon fietsen we naar de locatie om live te aanschouwen hoe de inbreng van de buurt heeft gezorgd voor een mooier plan. Bij de Pingpongclub kunnen we bovendien zien hoe placemaking ook dit project positief op de Utrechtse kaart heeft gezet.

  Toelichting op Wisselspoor wordt gegeven door Paul Roodnat, projectontwikkelaar bij Synchroon. Theo Dohle van De Wijde Blik licht de participatie toe, Steven Delva van Delva landscape gaat in op de planaanpassingen als gevolg van de participatie en Job Keja van Skonk doet uit de doeken hoe de Pingpongclub zo’n boost aan de naamsbekendheid en imago van Wisselspoor heeft gegeven.

  Klik hier om de presentatie te bekijken.

  Participatie in complexe gebiedsontwikkeling

  In deze sessie bespreken we met elkaar de rol van participatie in complexe gebiedsontwikkelingen. Aan de hand van een model uit de netwerktheorie, gaan we in op het verschil tussen project- en procesmanagement en hoe dit in te zetten voor het vormgeven van de participatie voor gebiedsontwikkeling. Ook stellen we een aantal prikkelende vragen over de hoeveelheid aan belangen die spelen in complexe gebiedsontwikkeling en de mate van participatie die daarin mogelijk is.

  Klik hier om de presentatie te bekijken.

  Door: Mirle van Huët en Emanuel Borninkhof

  Participatie onder de Omgevingswet

  Een toelichting op het juridisch kader van participatie onder de Omgevingswet.  Wat is veranderd ten opzichte van het oude recht? Welke verplichtingen brengt de Omgevingswet met zich mee voor participatie? En, welke regels gelden er dan voor participatie in de verschillende (vergunning)trajecten? Daarbij komen in ieder geval aan de orde het omgevingsplan, vergunningverlening (BOPA), (verplichte) inspraak en gemeentelijk beleid.

  Klik hier om de presentatie te bekijken.

  Door: Anneke Franken van Bloemendaal en Hans Koolen, advocaat en partner omgevingsrecht bij Sight Advocaten. 
  Anneke en Hans zijn gespecialiseerd in het omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht. Zij staan onder andere projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren en -gebruikers bij inzake vragen en procedures over omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. 

  Participatie zit in ons DNA: de Canon van Participatie

  Bij participatie kijk je steeds opnieuw wat past. Maar al te vaak vinden we daarbij het wiel opnieuw uit. Participatie is niets nieuws. Al eeuwen zoeken bewoners, instellingen en overheden naar goede samenwerking en nemen bewoners initiatieven voor de gemeenschap. De Canon van Participatie toont die ontwikkeling in 27 vensters.

  In deze sessie bespreken we er drie:
  - 1255: oprichting eerste Hoogheemraadschap (Polderen)
  - 1847: de kromme lijn van Crommelin (NIMBY)
  - 1974: buurtverzet Deventer (Tegenspraak)
  En samen bekijken we wat we daarvan leren voor ons huidige werk.

  Klik hier om de presentatie te bekijken. 

  Vincent van Stipdonk is zelfstandig onderzoeker/adviseur voor de publieke sector en mede-opsteller van de Canon.

  Placemaking als katalysator voor participatie

  Of is het andersom: 'Participatie als katalysator voor placemaking'? Participatie en placemaking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is waardevol om samen met de gebruikers niet alleen te kijken naar de eindsituatie, maar ook naar hoe we via placemaking de tijdelijke situatie zo goed mogelijk kunnen benutten. Goede placemaking trekt toekomstige gebruikers naar een gebied, waardoor we ook hen betrekken bij de ontwikkeling. Deze doorlopende integratie van participatie in placemaking helpt bij het vormgeven van fijne woon- en leefomgevingen. Voor huidige en toekomstige gebruikers. In deze inspiratiesessie krijg je inzicht in waarom en hoe we dit doen.

  Klik hier om de presentatie te bekijken.

  Systemisch benaderen van participatie, hoe werkt dat in de praktijk?

  Wat hebben systemisch werken en participatie met elkaar te maken? En hoe kan een systemische opstelling inzicht geven in de dynamieken tussen alle stakeholders rondom jouw project? Tijdens deze inspiratiesessie gaan we aan de hand van een praktijkcase hiermee aan de slag. Een systeemopstelling kan de verschillende dynamieken, patronen en gevoelens zichtbaar maken en waardevolle inzichten geven in de omgeving van jouw project of gebiedsontwikkeling. 

  Klik hier om de presentatie te bekijken.
  Klik hier om de hand-out te bekijken.

  Door: Sarah Zolondz Reeder (systemisch coach, HR consultant, trainer en procesbegeleider) en Elly de Boer (Did Vastgoedontwikkeling)

  Van emotie naar feiten: wat kan parametrisch ontwerp bijdragen aan participatie?

  Verandering roept vaak weerstand op, vooral als het onze directe leefomgeving betreft. Bewoners laten van zich horen omdat ze bang zijn dat hun uitzicht en rust verstoord worden. Maar … is dat daadwerkelijk zo? Of reageren bewoners op onderbuikgevoel en blijkt de realiteit anders te zijn? Dankzij nieuwe technologieën als parametrisch ontwerp (bijvoorbeeld schaduwstudies) krijgen we steeds beter grip op de manier waarop we onze stedelijke omgeving inrichten en kunnen we rekening houden met omgevingsfactoren. Zo kunnen we steeds beter de toekomstige situatie voorspellen en de bewoners hierin meenemen.

  Door: Dion van Dijk (VORM) & Vincent Höfte (OMRT)

  Klik hier om de presentatie te bekijken. 

  Van Protest naar Planverrijking

  Participatie als basis voor conceptontwikkeling
  Veel projecten in bewoond gebied roepen weerstand op bij bewoners en omwonenden. Het vertrouwen in instituten of bedrijven is vaak laag en de angst voor het nog onbekende maakt mensen onzeker. Dat zie je terug in het animo om mee te denken bij de start van je conceptontwikkeling. Toch is het mogelijk om ook dan al het perspectief van bewoners en ondernemers in je concept mee te nemen. In deze inspiratiesessie nemen we je mee in hoe je dat kan doen en geven we je concrete handvatten om zelf toe te passen.

  Klik hier om de presentatie te bekijken.

  PARADEPAARDJES

  Tijdens de parade kun je op de informatiemarkt inspiratie opdoen bij aanbieders van -online én offline- tools die in te zetten zijn tijdens een participatieproces. Ook een 'kraampje' bemannen? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

  De BouwApp

  De BouwApp is dé tool om de omgeving snel en gemakkelijk te informeren en te betrekken tijdens het participatieproces. Omwonenden hoeven alleen maar de app te downloaden en het project te volgen. Daarna praten ze laagdrempelig mee d.m.v. surveys, kaartmeldingen en polls. De projectorganisatie koppelt de bevindingen makkelijk terug en houdt de omgeving met korte updates op de hoogte van de voortgang.

  Mett

  Via Mett klik je zelf je eigen participatie- of projectwebsite in elkaar zodat jij je doelgroep kunt informeren en betrekken. En, wij maken het meetbaar zodat jij het participatieproces kunt onderbouwen.

  Kies zelf de functionaliteit om te informeren (o.a. nieuws, faq, kaart), te participeren (o.a. enquêtes, polls, stemmen, reageren), te activeren (notificaties, mailingmodule) en samen te werken in een besloten omgeving (o.a. documenten, smoelenboek).

  Populytics

  Raadpleeg grote en diverse groepen met onze wetenschappelijke PWE-methode. De essentie van een PWE is dat deelnemers in een online experiment een restrictie en effecten meekrijgen (bijvoorbeeld een budget of een te behalen doelstelling) en afgewogen keuzes maken, zoals beleidsmakers dat ook doen. Een PWE laat deelnemers verschillende opties in samenhang beoordelen in plaats van een simpele JA/NEE afweging voor te leggen. Dit maakt dat u uw beleid beter kan laten aansluiten bij de waarden, voorkeuren en overtuigingen van mensen.

  PraatMee

  PraatMee, dé app voor moeiteloze burgerparticipatie! Het ondersteunt organisaties bij het opbouwen van draagvlak door inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid en plannen. Eenvoudige en toegankelijke enquêtes met interactieve kaarten maken PraatMee snel en gebruiksvriendelijk voor iedereen. Het resultaat: gestructureerde en representatieve feedback, overzichtelijk gepresenteerd als online dashboard.

  Qandr

  Doorbreek de dynamiek van het stille midden.
  In participatietrajecten wordt de groep nogal eens overschreeuwd door een minderheid van zwart-wit-denkers. Met QandR geef je dit stille midden een stem en krijgt de dialoog meer kleur. Creëer visuele nuances via pointers, moodboards, sticky notes en nog veel meer. Activeer deelnemers remote of face-to-face, door slim gebruik van mobiele apparaten.

  Relevant Gesprek

  De Relevant Gesprek® Academie is dé online plek waar je leert participeren. We leren individuen en organisaties werken met de methodiek Relevant Gesprek®: een simpele en gestructureerde werkwijze om te bepalen hoe je de omgeving betrekt bij vraagstukken, met een focus op participatie. De Relevant Gesprek® community telt ruim 1500 leden in de publieke en private sector en is groeiende. In de programma's en e-learnings bieden toegang tot één-op-één coaching, groepsintervisies, workshops, trainingen en meer!

  Smarticipatie

  Smarticipatie is dé expert op het gebied van slimme en leuke publieksparticipatie. Bij alle projecten -groot of klein- moet Ontwikkelen vanuit Behoefte de insteek zijn. Om te weten welke behoeften er zijn, is participatie noodzakelijk en niet voor niks verankerd in de aanstaande Omgevingswet. Wil je weten hoe je Ontwikkelt vanuit Behoefte in minder tijd en tegen minder kosten? Ontdek hoe de Smarticipatie methode hierbij helpt.  

  Stakeholder Journey

  Met de Stakeholder Journey kun je systematisch het sentiment van stakeholders volgen gedurende jouw participatieproces. De methode gebruikt online panels, is AVG-proof en past naadloos binnen de Omgevingswet. Je kunt gemakkelijk volgen hoe stakeholders het proces waarderen en gericht actie ondernemen indien nodig. Automatische trendanalyses laten de ontwikkeling van de tevredenheid zien. De gegevens worden verwerkt in managementrapportages voor projectorganisaties, bestuurders en/of politiek, met behulp van AI voor grote datahoeveelheden.

  De Parade is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de wereld van het vastgoed en vanuit zijn of haar commerciele of (semi)publieke functie te maken heeft met participatievraagstukken. Lidmaatschap van de NEPROM is geen vereiste. De deelnamekosten voor dit evenement bedragen € 245,- (excl. btw). Voor annuleringen na 10 maart 2024 brengen wij het volledige bedrag in rekening. Voor annuleringen tot 10 maart ontvang je € 150,- retour.

  Wil jij de eerste zijn die op de hoogte wordt gebracht van een volgende editie? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. 

  Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer

  INITIATIEFNEMERS

  De Participatieparade is een initiatief van AM Gebiedsontwikkeling, Antea Group, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, BuurtBoost, De Wijde Blik, DID Vastgoedontwikkeling, heren 5 architecten, NEPROM, Synchroon en VORM. NEPROM en De Wijde Blik zijn verantwoordelijk voor de organisatie.

  MET DANK AAN

   CONTACT

   Vragen? Ideeën? We horen ze graag! Mail Theo Dohle of Jolijn Goertz of bel 020-523 5090.

   Credits voor de vormgeving gaan naar Pudelskern en voor de website naar Marc Daalmans.